B+J
Baufirma: TeFi Hausbau
Baujahr: 2016
Bundesland: Schleswig-Holstein
Baufirma: TeFi Hausbau
Baujahr: 2015
Bundesland: Schleswig-Holstein
Baufirma: TeFi Hausbau
Baujahr: 2017
Bundesland: Hamburg