Baufirma: Saevecke
Baujahr: 2011
Bundesland: Hamburg