Baufirma: Argus Hausbau
Baujahr: 2012
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Baufirma: Argus Hausbau
Baujahr: 2015
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Baufirma: Argus Hausbau
Baujahr: 2017
Bundesland: Nordrhein-Westfalen